[Afbeelding bedrijfslogo]

Start Omhoog Bedrijfsprofiel Contact

Opleiding

 

Opleiden van de werknemers

Steradvies heeft vele mogelijkheden tot het scholen van de gebruikers van het netwerk. Wij leiden de werknemers echter niet op de conventionele manier op, dus door het geven van een basiscursus en daarna een vervolgcursus, maar passen altijd een individueel trainingstraject toe.

 

Dit houdt in dat er vooraf aan de deelnemers wordt gevraagd op papier te zetten wat hun dagelijkse werkzaamheden inhouden en wat zij daarbij voor problemen tegenkomen bij het gebruik van de software. Aan de hand van deze lijst zal de cursus een verloop krijgen, wat zich toespitst op de werkelijke behoeften van de gebruiker.

 

Door deze handelwijze is het niet mogelijk een heleboel cursisten tegelijkertijd te scholen. De manier van werken resulteert wel vaak in een korter opleidingstraject per deelnemer, omdat er alleen specifieke informatie wordt verstrekt. Het voordeel van de methode is tevens dat de deelnemers niet overladen worden met informatie die zij niet of nooit gebruiken, maar juist die informatie krijgen welke het mogelijk maakt het werk op een snellere en betere manier te doen. 

 

Ook het aanleveren van studiemateriaal kan Steradvies op zich nemen. Per opleidingstraject wordt onderzocht of er kan worden volstaan met standaard literatuur en lesmateriaal. Indien dit niet het geval is, kan Steradvies een speciaal voor de cursus geschreven handleiding aanleveren welke precies is toegespitst op het gebruik van het pakket in uw organisatie.

 

Voorafgaand aan een opleidingstraject zal worden bekeken wat voor uw organisatie de beste manier van opleiden is. Steradvies hanteert diverse methoden zoals onder andere: Just In Time training, Just Before Training, After Training en Supplemental Training. Alle vormen van opleiding worden specifiek aan uw eisen aangepast, tenminste als dit volgens Steradvies tot een goed resultaat zal leiden.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op voor verdere mogelijkheden binnen uw organisatie.

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@steradvies.nl.
Copyright 2008 Steradvies                                                  Laatst bijgewerkt: 03 februari 2008