[Afbeelding bedrijfslogo]

Start Omhoog Bedrijfsprofiel Contact

Advisering

 

Wat kan Steradvies voor u betekenen

Steradvies is gespecialiseerd in de begeleiding van bedrijven of instellingen bij de bepaling van de in de specifieke situatie benodigde hard- en software, om tot een zo efficiŽnt mogelijke automatiseringsoplossing te komen.

Indien u een onafhankelijk advies wenst voor of na de implementatie van uw automatisering- en/of communicatie-oplossing zal Steradvies een vooronderzoek op uw locatie uitvoeren. Dit vooronderzoek bevat een aantal vaste punten, te weten:

 

  • inventarisatie van bestaande hard- en software

  • inventarisatie van gestelde eisen aan de automatiseringsoplossing

  • gebruikerswensen met betrekking tot de automatiseringsoplossing

Aan de hand van dit onderzoek worden verder te nemen stappen bepaald. Uiteindelijk zal het gehele onderzoek leiden tot een verslag waaruit blijkt wat voor u de meest efficiŽnte implementatie van de voorhanden hard- en software is.

Wij doen dit aan de hand van het altijd op de voet volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van hardware, software en Internet toepassingen. Dit wil echter niet per definitie zeggen dat wij altijd de meest actuele innovaties zullen adviseren. Het kan namelijk zo zijn dat uw organisatie een verregaand beproefd stabiel systeem nodig heeft en niet zozeer behoefte heeft aan de laatste ontwikkelingen.

Tevens kan het zijn, dat uw organisatie hierdoor minder investeringen hoeft te plegen voor wat betreft de aanschaf en vervanging van hard- en/of software. Dit is echter weer afhankelijk van de mate van gebruik en behoeften welke aan de automatisering gesteld worden. Stelregel voor onze adviezen is echter dat in de eerste plaats wordt gezocht naar een zo goed mogelijk te integreren en te onderhouden systeem.

Voordeel van een vooronderzoek door Steradvies naar de wensen binnen het bedrijf is tevens dat er een handvest komt aan de hand waarvan de organisatie kan afleiden of het implementerende bedrijf een goede prestatie neerzet. Dit kan door middel van een checklist of een chronologisch overzicht van de uit te voeren werkzaamheden.

Hierdoor krijgt u, als afnemer van een automatiseringsdienst, een beter inzicht in de werkzaamheden welke de leverancier van de automatiseringsdiensten uitvoert. Tevens wordt u hierdoor minder afhankelijk van uw leverancier.

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan
webmaster@steradvies.nl.
Copyright © 2008 Steradvies                                                  Laatst bijgewerkt: 03 februari 2008